Styrelsen

År 2020

Ordförande

Birgitta Petersson


0704014970Vice Ordförande

Thomas Niklasson


070-8628010Sekreterare

Lennart Carlsson
Kassör

Åke Uhlander


070-2911041Ledamöter

Lena Liepe

Åsa Rosander