Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortLindås Kyrka Vissefjärda

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1975 Byggd av A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund

Manual I
Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´B/D
Oktava 1´B
Regal 16´DMekanisk
Ljungby Kalmar län

Bild på kyrkan

Kyrkan från 1200-talet.
Eldsvårdor och krigshandlingar har under 1500 - 1700-talet gått illa åt kyrkobuggnaden.


Bild på Orgelfasad

1756 Lars Wahlberg Vimmerby.
1758 Förstördes i en brand.
1802 Pehr Schiörlin Linköping 25 stämmor.
1892 Byggd av Åkerman & Lund 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1965 Byggd av Olof Hammarberg 23 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Principal 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedackt 8´
Traversflöjt 4´Koppelflöjt 4´Nachthorn 4´
Oktava 2´Gedacktflöjt 2´Basun 16´
Sesquialtera 2 ch Nasat 1 1/3´Skalmeja 4´
Mixtur 5 ch Cymbel 2 ch
Trumpet 8´Vox humana 8´
Dulcian 16´TremulantMekanisk
Ljungby Sankt Olof

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1957 Olof Hammarberg Göteborg.
1985 Renoverad av J Künkel Orgelverkstad AB Lund.
Manual IManual IIPedalverk
Gedackt 4´B/D Trägedackt 8´Sordun 16´
Spetsflöjt 2 B/D Principal 4´
Scharf 2 ch B/D Oktava 2´
Regal 8´B/D
Locknevi

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1886 Byggd av Setterquist & Son 9 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejLofta

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1856 Byggd av Marcusson & Son
1937 Ombyggd av Marcusson & Son. 19 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejLoftahammar

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1767 Byggd av Lars Wahlberg.
1874 Ombyggd av A Kullbom 11 stämmor.
1948 Ombyggd av ? 27 stämmor 3 manualer och pedal.
byggdes bakom den gamla.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ej


Långasjö

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1837 J P Åberg Vassmolösa 19 stämmor.
1928 Olof Hammarberg Göteborg 16 stämmor.
1970 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 12 stämmor.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Dubbelflöjt 8´Fugara 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´ Principal 4´
Mixtur 1´+ 1/2´Täckflöjt 4´
Mixtur 4/5´+ 2/3´Oktava 2´Mekanisk


Långemåla

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1837 Byggd av Pehr Zacharias Strand 12 stämmor 1 manual och pedal.
1954 Ombyggd av Troels Krohn Hilleröd 22 stämmor 2 manualer och pedal.
1978 Renoverad av J Künkel orgelverkstad AB Lund.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Oktava 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedackt 8´
Flöjt 4´Gemshorn 4´ Nachthorn 4´
Oktava 2´Nasard 2 2/3´Fagott 16´
Mixtur 3 ch Waldflöjt 2´
Trumpet 8´Ters 1 3/5´Mekanisk
Scharf 3 ch
Dulcian 8´
Tremulant
Sväll
Lönneberga

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1778 Byggd av Per Schiörlin
1940 Byggd av N Hammarberg 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejMadesjö

Bild på kyrkan

1600-talet
1652 Brann ner under en stor skogsbrand.
1654 uppfördes en ny kyrka.
1757 Uppfördes nuvarande kyrka.
1988 Renoverades kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel1707 Johan Årman 8 stämmor.
1799 Byggd av Zetterquist, köpt från Linköping.
Orgeln var byggd 1767 S:t Lars kyrka Linköping av Jonas Wistenius 9 stämmor.
1885 Byggd av Setterquist 22 stämmor 2 manualer och pedal.
1934 Byggd av Åkerman & Lund Sundbyberg 14 stämmor 2 manualr och pedal.
1959 Byggd av Mårtensson 35 stämmor 3 manualer och pedal.

Manual IManual IIManual IIIPedalverk
Gedacktpommer 16´Gedackt 8´Rörflöjt 8´Principal 16´
Principal 8´Spetsgamba 8´Salicional 8´Subbas 16´
Spetsflöjt 8´Principal 4´Oktava 4´Oktava 8´
Oktava 4´Kvintadena 4´Oktava 2´Borduna 8´
Flöjt 4´Blockflöjt 2´Täckflöjt 2´Nachthorn 4´
Kvinta 2 2/3´Kvinta 1 1/3´Sifflöjt 1´Flöjt 2´
Oktava 2´Scharf 4 ch Cymbel 3 ch Mixtur 4 ch
Mixtur4-6 ch Krumhorn 8´Corno 8´Basun 16´
Trumpet 8´Rankett 16´SvällSkalmeja 4´
TremulantElektrisk


Kororgel

1973 Åkerman & Lund Knivsta 5 stämmor.

Manual IPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Flöjt 4´
Flöjt 2´
Flemmingelands kapell Madesjö

Bild på kyrkan

1933 Uppfördes detta kapell.

Bild på Orgelfasad och orgel

1974 A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund 4 stämmor.

Manual IPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Rörpommer 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Misterhult

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1792 Byggd av Schiörlin
1912 Byggd av Setterquist & Son 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejMortorp

Bild på kyrkan

Kyrka från 1200-talet.


Bild på Orgelfasad och orgel

18?? ? 8 stämmor.
1892 Byggd av E A Setterquist & Son Örebro. 10 stämmor 1 manual och pedal
1952 Byggd av Frederiksborgs Orgelbyggeri Danmark 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Kvintadena 8´Oktava 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedackt 8´
Flöjt 4´Koppelflöjt 4´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´
Oktava 2´Oktava 1´
Mixtur 1 1/3´Terscymbel 3 ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´Mekanisk
Målilla

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1850 Byggd av Sven Nordström 11 stämmor

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejMönsterås

Bild på kyrkan

1670 Magnus Åhrman 7 stämmor.
1858 Byggd av Johan Niklas Söderling Göteborg
1884 Tillbyggd av Carl Elfström 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1958 Ombyggd av Hammarberg
1965 Byggd av Olof Hammarberg 26 stämmor 2 manualer och pedal.

Bild på Orgelfasad och orgel

Huvudverk SvällverkPedal
Gedackt 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Principalbas 8´
Gedackt 8´Principal 4´Borduna 8´
Oktava 4´Koppelflöjt 4´Oktava 4´
Flöjt 4´Gemshorn 2´Kvintadena 2´
Kvinta 2 2/3´Oktavia 1´Mixtur 3 ch
Oktava 2´Sesquialtera 2 ch Trumpet 4´
Mixtur 4-5 ch Scharf 2 ch Fagott 16´
Trumpet 8´Regal 8´
Tremulant
SvällMekanisk


Bild på Orgelfasad och orgel

1976 Nels Munck Mogensen Hovmantorp 7 stämmor.

ManualPedalverk
RGedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Svegel 2´
Quint 1 1/3´
Sifflöjt 1´Mekanusk
Mörlunda

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1944 Byggd av A Mårtensson 25 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ej

Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka